artykuł nr 1

Uchwała Nr 4200/VII/89/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

 Treść w załączniku.

Załączniki:
Załącznik63 KB