artykuł nr 1

Wykonanie budżetu Gminy Kłomnice za IV kwartały 2015 roku

 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE
ZA IV KWARTAŁY 2015 ROKU

 
Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kłomnice za IV kwartały 2015r.
 
Osiągnięto dochody w wysokości 44 834 203,48 zł  oraz zrealizowano wydatki w wysokości 43 096 916,01 zł. IV kwartały 2015 roku zamknęły się nadwyżką w kwocie 1 737 287,47 zł. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek, emisji obligacji  na dzień 31.12.2015r. wyniosło 22 035 089,50 zł.