artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I kwartał 2015 roku