artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 30.07.2015r.


OBWIESZCZENIE

 

 

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

 

 

Z DN. 30 lipca 2015r.

 

 

 

 

 

  Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003r. (Dz.U. z 2015r., poz. 199),

 

zawiadamiam

 

że na wniosek Pana Marka Żmudzkiego reprezentującego firmę „EL-CHRAMIEC”, 42-290 Blachownia, ul. Malicka 47, działającego jako pełnomocnik TAURON Dystrybucja S.A., została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji 15/0,4 kV S-453 Golgota – kierunek Kłomnice, do realizacji na działkach nr ewid. 437, 438, 440, 441, 444, 486, 483, 445, 463/3, 464, 465, 466, 467/1, 467/2, 468, 469 położonych w miejscowości Kłomnice, ul. Nieznanicka.

  

  W związku z powyższym zawiadamiam zainteresowanych, że można się zapoznać z treścią decyzji oraz załącznikiem graficznym dotyczącym projektowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Kłomnice p. 210 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.