artykuł nr 1

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu zmiany Studium

OGŁOSZENIE

 

O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI W SPRAWIE PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KŁOMNICE

 

 

Uprzejmie informujemy, że obecnie opracowywany jest projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kłomnice, na podstawie uchwały Rady Gminy Kłomnice nr 173/XXII/2013 podjętej w dniu 15 marca 2013 r. o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kłomnice.

 

 

Konsultacje w sprawie rozwiązań przyjętych w projekcie zmiany „Studium” odbędą się w następującym porządku:

- w dniu 20 października 2015 r. sołectwa Witkowice, Nieznanice, Zdrowa, – godz.: 16.30 w Zespole Szkół w Witkowicach,

- w dniu 20 października 2015 r. sołectwa Chorzenice, Michałów Rudn., - godz. 18.30 w OSP w Chorzenicach

- w dniu 21 października 2015 r. sołectwa Rzerzęczyce, Niwki – godz.: 17.00 w OSP w Rzerzęczycach,

- w dniu 22 października 2015 r. sołectwa Lipicze, Zawada, Śliwaków, Zberezka – godz.: 17.00 w Zespole Szkół w Zawadzie

- w dniu 27 października 2015 r. sołectwa Konary, Pacierzów, Bartkowice  – godz.: 17.00 w Zespole Szkół w Konarach,

- w dniu 9 listopada 2015 r. sołectwa Skrzydlów, Adamów, Rzeki Małe, Rzeki Wielkie – godz.: 17.00 w Zespole Szkół w Skrzydlowie,

- w dniu 10 listopada 2015 r. sołectwa Garnek, Karczewice, Kuźnica, Chmielarze – godz.: 17.00 w Zespole Szkół w Garnku,

- w dniu 16 listopada 2015 r. sołectwa Kłomnice, Michałów Kł. – godz.: 17.00 w budynku nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach (sala sesyjna).