artykuł nr 1

Zarządzenie nr 236/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 08.12.2015

OR.0050.236.2015 
Zarządzenie nr 236/2015
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 08.12.2015 r.
 
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Kłomnice.
 
Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r.,poz.594 z późn.zm.) 
 
zarządza się co następuje:
 
§ 1. Wyznacza się dzień  24 grudnia 2015r. (czwartek) dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Kłomnice w związku ze świętem przypadającym w sobotę 26 grudnia 2015 r.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.