artykuł nr 1

Zarządzenie nr 223/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17.11.2015

OR.0050.223.2015
Zarządzenie Nr 223/2015
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 17.11.2015r
 
w sprawie: podwyższenia stawki czynszu dzierżawnego dla lokalu użytkowego.
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.1515)
 
Zarządzam
co następuje:
§ 1
Podwyższyć od dnia 01.12.2015r stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej do kwoty 7,00 zł + podatek Vat za powierzchnię 100m2 lokalu znajdującego się na parterze budynku ośrodka zdrowia w Kłomnicach zajmowanego przez aptekę.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.