artykuł nr 1

Zarządzenie nr 198/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 05.10.2015

 

OR. 0050.198.2015
ZARZĄDZENIE Nr 198/2015
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 5 października  2015r
 
w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych.
 
Na podstawie art. 182 §1 pkt. 1 oraz § 2 pkt.1 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. –Kodeks wyborczy /Dz.U. z 2011r. Nr 21 poz.112 z późn. zm/ w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Zarządzam co następuje:
 
§1. Powołuję składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Kłomnice w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 5 października 2015r. w brzmieniu załączników od nr 1 do nr 12 niniejszego zarządzenia.
 
§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
zarządzam co następuje:
 
§1. Powołuję składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Kłomnice w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych dzień 5 października 2015r., według brzmienia załączników od nr 1 do nr 12 niniejszego zarządzenia.
 
§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:
Załączniki od nr 1 do nr 12128 KB