artykuł nr 1

Zarządzenie nr 239/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia