artykuł nr 1

informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłomnice za I półrocze 2015r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015r.

 

Zarządzenie Nr 165/2015
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 28.08.2015r
 
w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłomnice za I półrocze 2015r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015r.