artykuł nr 1

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonaniu budżetu za rok 2014

Załączniki:
Uchwała 57 KB