artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 31.10.2014r.