artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 02.09.2014r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DN. 2 września 2014r.

 

  Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003r (Dz.U. z 2012r., poz. 647).

 

zawiadamiam

że w dniu 2.09.2014r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie parkingu ogólnodostępnego na działce nr 623 wraz ze zjazdem publicznym z drogi powiatowej nr 1070S ul. Strażackiej (działka nr 382) i przejazdem na działkę nr 622 w obrębie geodezyjnym Zdrowa na działkach nr ewid. 382, 622, 623.

 

  W związku z powyższym zawiadamiam zainteresowanych , że można się zapoznać z treścią decyzji oraz załącznikiem graficznym dotyczącym projektowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Kłomnice p. 210 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.