artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn.19.12.2013r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DN. 19 grudnia 2013r.

 

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2012 r., Nr 647 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że na wniosek Pana mgr inż Józefa Czeremuszkina, Pracownia Projektowo-Realizacyjna Instalacji i Sieci Sanitarnych „WODNIK”, ul. Pogodna 16, 42-213 Częstochowa, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, do realizacji na działkach nr ewid. 350/1, 350/2, 352, obr. Chorzenice, w celu podłączenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Letniskowej 1.

 

W związku z powyższym zawiadamiam zainteresowanych, że można się zapoznać z treścią decyzji oraz załącznikiem graficznym dotyczącym projektowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Kłomnice p. 210 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.