artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 06.11.2013r.


OBWIESZCZENIE

 

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

 

Z DN. 6 listopada 2013r.

  

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2012 r., Nr 647 z późn. zm.)

 

 

zawiadamiam

 

że w dniu 6.11.2013r. na wniosek Pani Karoliny Antosik, Biuro Usług Projektowo-Inwestycyjnych „EKOPROJEKT”, ul. Gen.I.Prądzyńskiego 12 m 3, Częstochowa, działającej w imieniu Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w ul. Wschodniej w msc. Skrzydlów, do realizacji na działkach 2181, 2171, 2173, 2170/1, obr. Skrzydlów.

 

W związku z powyższym zawiadamiam zainteresowanych , że można się zapoznać z treścią decyzji oraz załącznikiem graficznym dotyczącym projektowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Kłomnice p. 210 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.