artykuł nr 1

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2012

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2012 zostało przeprowadzone w dniu 29 marca 2012 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Kłomnicach, pok. 103 przez Komisję Konkursową ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Kłomnice.

Do dnia 28.03.2012r do godz. 15.00 wpłynęły następujące oferty:

 1. Stowarzyszenie „GRUSZKA” Rzerzęczyce;
 2. Fundacja „Otwórzmy Serca dla Dzieci” Rzerzęczyce;
 3. Ochotnicza Straż Pożarna Zdrowa;
 4. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice;
 5. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy Szkole w Witkowicach;
 6. Ochotnicza Straż Pożarna Zawada;
 7. Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” Rzerzęczyce;
 8. Ochotnicza Straż Pożarna Nieznanice;
 9. Ochotnicza Straż Pożarna Rzerzęczyce;
 10. Ludowy Klub Sportowy „ORKAN” Rzerzęczyce;
 11. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej, Świetlica „OCHRONKA” Garnek;
 12. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej, Świetlica „Nasza Przystań” Witkowice;
 13. Ochotnicza Straż Pożarna Chorzenice;
 14. Związek Harcerstwa Polskiego Częstochowa;
 15. Ochotnicza Straż Pożarna Skrzydlów;
 16. Akademia Sportowo- Rekreacyjna „OKINAWA UECHI- RYU” ;
 17. Klub Sportowy „WARTA” Zawada;
 18. Ochotnicza Straż Pożarna Karczewice Garnek;
 19. Stowarzyszenie „Jedność w Działaniu” Zawada;
 20. Gminny Ludowy Klub Sportowy Gmina Kłomnice;
 21. Ochotnicza Straż Pożarna Konary;
 22. Fundacja „Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat” Skrzydlów;
 23. Ochotnicza Straż Pożarna Kłomnice.

Po sprawdzeniu ofert Komisja Konkursowa stwierdziła, że do dalszej procedury konkursowej przechodzi 21 ofert. Dwie oferty zostały odrzucone w postępowaniu konkursowym, ponieważ nie spełniały wymogów formalnych:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna Skrzydlów;
 2. Fundacja „ Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat” Skrzydlów

Wyniki konkursu:

Lp. Nazwa organizacji Kwota przyznanej dotacji
1. Stowarzyszenie „ GRUSZKA” Rzerzęczyce 2.500
2. Fundacja „ Otwórzmy Serca Dla Dzieci” Rzerzęczyce 1.000
3. Ochotnicza Straż Pożarna Zdrowa 3.750
4. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice 6.000
5. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy Szkole w Witkowicach 3.000
6. Ochotnicza Straż Pożarna Zawada 3.750
7. Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” Rzerzęczyce 1.000
8. Ochotnicza Straż Pożarna Nieznanice 3.750
9. Ochotnicza Straż Pożarna Rzerzęczyce 3.750
10. Ludowy Klub Sportowy „ ORKAN” Rzerzęczyce 4.000
11. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej, Świetlica „ Ochronka” Garnek 10.000
12. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej, Świetlica „ Nasza Przystań” Witkowice 6.000
13. Ochotnicza Straż Pożarna Chorzenice 3.750
14. Związek Harcerstwa Polskiego Częstochowa 2.000
15. Akademia Sportowo- Rekreacyjna „ OKINAWA UECHI- RYU” 1.000
16. Klub Sportowy „ WARTA” Zawada 6.000
17. Ochotnicza Straż Pożarna Karczewice- Garnek 3.750
18. Stowarzyszenie „ Jedność w Działaniu” Zawada 5.500
19. Gminny Ludowy Klub Sportowy Gmina Kłomnice 8.000
20. Ochotnicza Straż Pożarna Konary 3.750
21. Ochotnicza Straż pożarna Kłomnice 3.750