artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.12.2012r.

 

OBWIESZCZENIE

 

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

 

Z DN. 31 grudnia 2012 r.
Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003r (Dz. U. z dn. 10 maja 2003r z późn. zm.)

 

 

zawiadamiam

 

 

że na wniosek Pana Dariusza Kaczmarka, Kierownika Gminnego Schroniska dla Zwierząt „AS”, Jamrozowizna 1, 42-270 Kłomnice, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na dobudowie kotłowni do budynku socjalnego obsługującego istniejące Gminne Schronisko dla Zwierząt „AS”, do realizacji na działce nr ewid. 2490, 3327, w miejscowości Jamrozowizna, obręb Kłomnice.

 

W związku z powyższym zawiadamiam zainteresowanych , że można się zapoznać z treścią decyzji oraz załącznikiem graficznym dotyczącym projektowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Kłomnice p. 210 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.