artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 11.09.2012r

 

OBWIESZCZENIE

 

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

 

Z DN. 11 września 2012 r.Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003r (Dz. U. z dn. 10 maja 2003r z późn. zm.),

 

zawiadamiam


 

że na wniosek Pana Rafała Czerwika, Zakład Projektowo-Wykonawczy „RAFA-EL”, ul. Lelewela 8/8, 42-200 Częstochowa, pełnomocnika Wójta Gminy Kłomnice, zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego w celu doświetlenia odcinka ul. Nadrzecznej w miejscowości Skrzydlów, do realizacji na działkach 2245, 2303, 2294.


Z dokumentacją złożoną do wniosku można się zapoznać oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Kłomnice, pokój nr 210, w godzinach pracy urzędu.