artykuł nr 1

Obwieszczenia Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16 sierpnia 2012r

 

OBWIESZCZENIE

 

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

 

Z DN. 16 sierpnia 2012rDziałając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003r (Dz.U. z dn. 10 maja 2003r)zawiadamiam


że na wniosek Pana Krzysztofa Grochowina, Zakład Techniczno-Usługowy „GROTECH”, Wrzosowa, ul. Wesoła 11, pełnomocnika Górnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka gazu średniego ciśnienia, do realizacji na działkach nr ewid. 345/5, 345/6, 346, 347, 348, 350/1, położonych w miejscowości Michałów Rudnicki, obręb Chorzenice, w celu przyłączenia budynku mieszkalnego na działce 350/1.W związku z powyższym zawiadamiam zainteresowanych , że można się zapoznać z treścią wniosku oraz załącznikiem graficznym dotyczącym projektowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Kłomnice p. 210 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.