artykuł nr 1

Ogłoszenie GPRN-G.7113.4.2012

 

Ogłoszenie GPRN-G.7113.4.2012

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 8 sierpnia 2012r

w sprawie: Zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2012r położonych na obszarze  gminy Kłomnice

 

Stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu

Powietrznia

lokalu

Standard

lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego

do 1918r.

1919-1945

1946-1970

1971-2002

po 2002r

zły*

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

poniżej 40 m2

A

1)**

2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

3,19

1) 2,25

2) 2,94

 

 

 

 

2,25

 

 

 

 

C

 

2,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 m2 do 60 m2

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

3,19

 

 

 

 

2,00

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 m2 do 80 m2

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

2,25

 

2,25

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 80 m2

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

1)3,19

2)3,46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – standard wysoki (wyposażenie w instalacje centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)

B – standard średni (wyposażenie w instalacje centralnego ogrzewania ale niekorzystna lokalizacja budynku

lub brak instalacji centralnego ogrzewania)

C – standard niski (brak instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej)

* – budynek wymaga remontu

1)** stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek

2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek