artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17.05.2012r

 

OBWIESZCZENIE

 

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

 

Z DN. 17 maja 2012r
Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003r (Dz.U. z dn. 10 maja 2003r)


zawiadamiam


że w dniu 17.05.2012r na wniosek Wójta Gminy Kłomnice, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku OSP Rzerzęczyce, do realizacji na działce nr ewid. 9626, obręb Rzerzęczyce.W związku z powyższym zawiadamiam zainteresowanych , że można się zapoznać z treścią decyzji oraz załącznikiem graficznym dotyczącym projektowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Kłomnice p. 210 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.