artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 131/2011 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 09.11.2011r.

Zarządzenie Nr 131/2011
Wójta Gminy Kłomnice
 z dnia 09 listopada 2011r.

w sprawie: wprowadzania Kodeksu Etyki pracownika samorządowego Urzędu Gminy Kłomnice

Na podstawie art.68,ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. 157, poz. 1240 z późn. zm) zarządzam co następuje:

§ 1. Zapewnieniem funkcjonowania, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej jest wprowadzenie Kodeksu Etyki pracownika samorządowego Urzędu Gminy Kłomnice w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z postanowieniami Kodeksu Etyki stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:
Załącznik nr 214 KB
Załącznik nr 115 KB