artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 99/2011 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.09.2011r.

 

ZARZADZENIE NR 99/2011
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 16 września 2011r.

w sprawie: wskazania osób spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych do składów obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art.182 § 2 ust.2 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r.-Kodeks wyborczy

/Dz.U. Nr 21,poz.112 z późn.zm./

§ 1. Wskazuję osoby spośród pracowników samorządowych gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w skład obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 09 października 2011r.

1.Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w KłomnicachBarbara Charaziak

2.Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w GOK KłomniceBarbara Sośniak

3.Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w WitkowicachKrzysztof Pękla

4.Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w NieznanicachMonika Krawczyk

5. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w ZdrowejDanuta Wójcik

6. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 w SkrzydlowieUrszula Bajdur

7. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Rzekach Wlk.Marta Dumin

8. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 w RzerzęczycachDawid Smolarek

9. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 w GarnkuHalina Koza

10.Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 w ZawadzieAnna Sośniak

11.Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 w KonarachJoanna Muszyńska

12.Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 w PacierzowieMałgorzata Woch

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.