artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 28 października 2011r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DN. 28 października 2011r


  

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003r (Dz.U. z dn. 10 maja 2003r)


 


 

zawiadamiam


 


 

że na wniosek Wójta Gminy Kłomnice, została wydana w dniu 27.10.2011r. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie parkingu przy ul. Dworcowej w miejscowości Kłomnice, do realizacji na działce nr ewid. 509, obręb Kłomnice.


 

W związku z powyższym zawiadamiam zainteresowanych , że można się zapoznać z treścią decyzji oraz załącznikiem graficznym dotyczącym projektowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Kłomnice p. 210 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.