artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE z dn. 21 października 2011r

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

z dn. 21 października 2011r


 


 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003r (Dz.U. z dn. 10 maja 2003r)


 

 

zawiadamiam 

że na wniosek Pana Józefa Czeremuszkina, Pracownia Projektowo- Realizacyjna Instalacji i Sieci Sanitarnych „Wodnik”, ul. Pogodna 16, 42-213 Częstochowa, zostało wszczęte postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Południowej, do realizacji na działkach nr ewid. 670, 668, 3110/4, 666/4, położonych w miejscowości Kłomnice.
 

W związku z powyższym zawiadamiam zainteresowanych , że można się zapoznać z treścią decyzji oraz załącznikiem graficznym dotyczącym projektowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Kłomnice p. 210 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.