artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 09 listopada 2011r

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DN. 09 listopada 2011r


 


 


 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003r (Dz.U. z dn. 10 maja 2003r)


 


 

zawiadamiam


 


 

że na wniosek Pana Józefa Czeremuszkina, Pracownia Projektowo- Realizacyjna Instalacji i Sieci Sanitarnych „Wodnik”, ul. Pogodna 16, 42-200 Częstochowa, została wydana w dniu 09.11.2011 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Południowej w Kłomnicach, w celu podłączenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Południowej ( dz. nr ewid. 3110/4 i 666/4), do realizacji na działkach nr ewid. 668, 670, położonych w miejscowości Kłomnice.


 

W związku z powyższym zawiadamiam zainteresowanych , że można się zapoznać z treścią decyzji oraz załącznikiem graficznym dotyczącym projektowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Kłomnice p. 210 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.