artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 139/2010 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22.12.2010r.

ZARZADZENIE 139/2010
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 22 grudnia 2010r.

w sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania  pracowników Urzędu Gminy Kłomnice

  Na podstawie art.39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych/Dz.U.Nr 223,poz.1458 z późn.zm./ 

Zarządzam co następuje:

§ 1

W załączniku nr 3 do Regulaminu Wynagradzania  ustalonego Zarządzeniem Nr 63/09 z dnia 15.06.2009r.

 Tabela III-tabela stanowisk pracowniczych, kategorie zaszeregowania oraz stawki dodatku funkcyjnego dla stanowisk, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę pod pozycją 11 dodaje się stanowisko pomocnicze i obsługi

Pomoc administracyjna, kategoria zaszeregowania  III

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie 14 dni po podaniu jego treści do wiadomości pracownikom.