artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 135/2009 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2009r

Zarządzenie Nr 135 /2009
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 28.12.2009r

 

w sprawie: przedłużenia umowy najmu.

Na podstawie § 8 uchwały Nr 196/XXVII/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 8 czerwca 2009r w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kłomnice ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 130, poz.2644 z dnia 24 lipca 2009r;

 

 

Zarządza

się co następuje:

 

§ 1

Wyrażam zgodę na przedłużenie na okres 3 lat umowy najmu lokalu użytkowego o pow. ogółem 47,48m2 położonego w piwnicach Urzędu Gminy Kłomnice na działce ewidencyjnej oznaczonej nr 449/10, obręb Kłomnice na rzecz dotychczasowego najemcy P. Beaty Szyda zam. Kłomnice ul. Projektowana 16. Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2009r.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.