artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 122/2009 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 12.11.2009r

Zarządzenie Nr 122/2009
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 12.11.2009r

 

w sprawie : powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Zdrowa ul. Zielona 5.

 Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz.2108),

Zarządzam
co następuje :

 

§ 1

 

Powołać komisję przetargową do przeprowadzenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 188/1 o pow.0,5028 ha, k.m.1, położonej w miejscowości Zdrowa ul. Zielona 5, księga wieczysta CZ1C/00047469/8.

w składzie :

Przewodniczący – Róża Wiewióra

Członek Teresa Michoń

Członek – Urszula Bajdur 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.