artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 138/2009 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2009r

Zarządzenie Nr 138/2009
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 30.12.2009r

 

 

 

w sprawie: zmian w planie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2009r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 154/XXIII/2008 z dnia 29.12.2008r. w sprawie budżetu Gminy Kłomnice na 2009 r. oraz na podstawie art.186 ust.1 pkt.1, art.173 ust.5 ustawy o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2140 z późn. zmianami) zarządza się co następuje:

 

§ 1

Na podstawie bieżącej analizy wykonania budżetu dokonuje się zmian w budżecie jak w Zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Zmiany w układzie wykonawczym budżetu zawiera Zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:
Załącznik nr 214 KB
Załącznik nr 113 KB