artykuł nr 1

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN.26.11.2009

Nr UG. 7410/66/2009 Kłomnice, dnia 26 listopada 2009r

 

 OGŁOSZENIE

 

W związku z realizacją zadania pt. „Sporządzenie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów” dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych w granicach administracyjnych gminy Kłomnice niniejszym informuję, że na terenie wsi: Adamów, Bartkowice, Chmielarze, Chorzenice, Garnek, Karczewice, Kłomnice, Konary, Kuźnica, Lipicze, Michałów, Nieznanice, Pacierzów, Rzeki Małe, Rzeki Wielkie, Rzerzęczyce, Skrzydlów, Śliwaków, Witkowice, Zawada, Zberezka, Zdrowa odbywa się taksacja terenowa lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych.

Pracami objęte są grunty oznaczone w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako lasy /Ls/.

 

 

Wójt Gminy Kłomnice

 

 

zawiadamia, że w dniach od 07.12.2009 r do 07.02.2010 r w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20 /pokój 203 II piętro/ wyłożony zostanie do wglądu osób zainteresowanych projekt uproszczony planów urządzenia lasów.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia tj. od 07.12.2009 r do 07.01.2010 r zainteresowani właściciele lasu mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Po tym terminie Starosta Częstochowski wyda decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub Wniosków.

Uznane zastrzeżenia zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji planów.

 

 

Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.