artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 8 czerwca 2009r

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DN. 8 czerwca 2009r


Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003r (Dz.U. z dn. 10 maja 2003r)

 

 

zawiadamiam

że na wniosek Józefa Czeremuszkina, Pracownia Projektowo-Realizacyjna Instalacji i Sieci Sanitarnych „WODNIK”, została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Księżycowej, do realizacji na następujących działkach: 2175/2, 217/5, 4075, 4077 w miejscowości Kłomnice.

W związku z powyższym zawiadamiam zainteresowanych, że można się zapoznać z treścią decyzji oraz załącznikami graficznymi dotyczącym projektowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Kłomnice p. 210 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia.