artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kruszyna z dnia 5.08.2008

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KRUSZYNA

z dnia 05 sierpnia 2008r.

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003r (Dz. U. z 2003r Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 04 sierpnia 2008r. została wydana decyzja nr: 2/2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci wodociągowej w ulicy Bagnistej o numerze ewidencyjnym 6494 w miejscowości Rzerzęczyce, na działkach o numerach ewidencyjnych 6494 i 6456.

W związku z powyższym zawiadamiam zainteresowane osoby fizyczne i prawne, że można się zapoznać z treścią decyzji oraz załącznikiem graficznym obrazującym zakres projektowanej inwestycji w Urzędzie Gminy w Kruszynie, ul. Kmicica 5, pokój nr 6, w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni.

 

Wójt Gminy

mgr Bogusław Mielczarek