artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 115/2008 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.12.2008r

ZARZĄDZENIE NR 115/08
Wójta Gminy Kłomnice
Z dnia 02 grudnia 2008r.

 w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Kłomnicach

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym/Dz.U.z 2001 r.Nr 142,poz.1591 z  późn.zm./

 zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się dzień 24 grudnia 2008r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Kłomnicach w zamian za 27 grudnia 2008r.- sobota pracująca.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.