artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 105/2008 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17.10.2008r

Zarządzenie Nr 105/2008
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 17.10.2008r.

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2008r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 81/XIII/2007 z dnia 27.12.2007r. w sprawie budżetu Gminy Kłomnice na 2008r. oraz na podstawie art. 128 ust.2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r Nr 249 poz. 2140)  zarządza się co następuje, oraz podjętą Uchwałą Rady Gminy nr 132/XX/08 z dnia 10.10.2008r. w sprawie zmian w budżecie dokonuje się zmian w układzie wykonawczym jak w załączniku Nr 1:

§1

Zmiany ogółem przedstawiają się następująco:

-   zwiększenia dochodów   192 502, 10

-   zwiększenia wydatków 192 502, 10

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Załcznik nr 1171 KB