artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 78/2008 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 19.09.2008r

Zarządzenie Nr 78/2008
Wójta Gminy Kłomnice
 z dnia 12.09.2008r

w sprawie: wynajęcia lokalu położonego w Kłomnicach ul. Częstochowska od Gminnej Spółdzielni „SCH” w Klomnicach.

 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 68/VIII/2003 z dnia 14 sierpnia 2003r w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Kłomnice ogłoszonej w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 91 poz.2388 z dnia 26 września 2003r,

 

Zarządzam
co następuje:

 

§ 1.

 

Wynająć od Gminnej Spółdzielni „SCh” w Kłomnicach z siedzibą w Kłomnicach ul. Częstochowska 69 lokal o powierzchni użytkowej 21,33 m2 usytuowany w Kłomnicach przy ul. Częstochowskiej17 na działce nr 3088, k.m.1.3, księga wieczysta Nr 100521 z przeznaczeniem na magazyn na potrzeby Urzędu Gminy.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.