artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 43/2008 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.03.2008r.

ZARZĄDZENIE NR 43
Wójta Gminy Kłomnice – Szefa OC Gminy Kłomnice
z dnia 31.03.2008r.

 

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu Obrony Cywilnej.

 

Na podstawie § 3 pkt. 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U Nr 96, poz. 805).

 

Zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje komisję do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w składzie:

 

Duda Katarzyna – Przewodniczący

Dusza Krzysztof – Członek

Eliasz Katarzyna – Członek

 

§ 2

 

Przedmiotem inwentaryzacji jest sprzęt OC znajdujący się w posiadaniu UG Kłomnice.

 

§ 3

 

Inwentaryzację i wyliczenie wartości sprzętu należy dokonać wg stanu na dzień 31.12.2007r.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.