artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 20 grudnia 2007r

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KŁOMNICE
Z DN. 20 grudnia 2007r

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003r (Dz.U. z dn. 10 maja 2003r)

zawiadamiam

że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie  oświetlenia ulicznego w celu oświetlenia ulicy Polnej w miejscowości Pacierzów, do realizacji na działkach o numerze ewid. 531/1, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543/2, 543/1, 544 – obręb Pacierzów.

W związku z powyższym zawiadamiam zainteresowanych, że można się zapoznać z dokumentacją złożoną do wniosku, w Urzędzie Gminy Kłomnice p. 210 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.