artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 138/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2007r

Zarządzenie Nr 138/07
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 29.12.2007r.

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2007r.

§1

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 15/111/06 z dnia 29.12.2006r. w sprawie budżetu Gminy Kłomnice na 2007r. oraz na podstawie art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2140) oraz w związku z podjętą Uchwałą Rady Gminy Nr 83/XIII/07 z dnia 27.12.2007r. w sprawie zmian w budżecie dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu jak w załączniku Nr 1:

Zmiany ogółem przedstawiają się następująco:

- zwiększenia dochodów 90 591,42

- zwiększenia wydatków 90 591,42

§2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Załącznik nr 139 KB