artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 137/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 19.12.2007r

Zarządzenie Nr 137/2007
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 19.12.2007r.


w sprawie: zmian w planie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2007r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 15/III/06 z dnia 29.12.2006r. w sprawie budżetu Gminy Kłomnice na 2007r. oraz na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2140 z 2005r.) zarządza się, co następuje:

§1

W związku z dokonaną analizą wykonania wydatków budżetowych wg stanu na dzień 15 grudnia 2007 roku w tym głównie związanych z pomocą dla poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej dokonuje zmian w budżecie jak w załączniku nr 1.

Załącznik nr 2 dotyczy w układzie wykonawczym budżetu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Załącznik nr 246 KB
Załącznik nr 133 KB