artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 136/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 13.12.2007r

Zarządzenie Nr  136/2007
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 13.12.2007r

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem budynku w Witkowicach.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108),

Zarządzam
co  następuje:
§ 1

Powołać komisję przetargową do przeprowadzenia  I przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem budynku o pow.37,63 m2 usytuowanego na działce nr 33/1 w Witkowicach ul. Częstochowska na prowadzenie działalności usługowo-handlowej.

w składzie :

Przewodniczący – Róża Wiewióra

Członek –  Teresa Michoń

Członek – Urszula Bajdur

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.