artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 134/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 06.12.2007r

ZARZĄDZENIE NR 134/07
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 06 grudnia 2007r.

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Kłomnicach.

 

  Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 190r. o samorządzie gminnym

/Dz.U. z 2001r.,Nr 142,poz.1591 z późn.zm./

zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się dzień 24 grudnia 2007r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Kłomnicach.

§ 2. Wyznacza się dzień 15 grudnia 2007r. jako dzień, w którym należy odpracować dzień wolny od pracy, o którym mowa w § 1 zarządzenia .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania