artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 124/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15.10.2007r

Zarządzenie Nr 124/2007
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 15.10.2007r

w sprawie: wynajęcia budynku w miejscowości Witkowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz Uchwały rady Gminy Kłomnice Nr 68/VIII/2003r z dnia 14 sierpnia 2003r w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Kłomnice ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 91 poz. 2388 z dnia 26 września 2003r

Zarządzam co następuje :

§ 1

1) Przeznaczyć do wynajęcia budynek o pow. użytkowej 37,63m2 usytuowany na działce gminnej nr 33/1, obręb Witkowice przy ul. Częstochowskiej, k.m.1, KW Nr 82708.

2) Minimalna wysokość czynszu miesięcznie 3,00 zł/m2 + 22% Vat

3) Termin wynajmu 5 lat

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.