artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 120/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.10.2007r

Zarządzenie Nr 120/2007
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 02.10.2007r

w sprawie : ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości położonej w Pacierzowie w drugim przetargu

Na podstawie art.39 ust.l ustawy 2 dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami);

Zarządzam co następuje;

§1

W związku z negatywnym wynikiem w pierwszym przetargiem na sprzedaż nieruchomości położonej w Pacierzowie, obniżam cenę wywoławczą w drugim przetargu o 45%.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.