artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 116/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 25.09.2007r

ZARZĄDZENIE NR 116/07
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 25 wrzesień 2007r.

w sprawie: powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych

Na podstawie art.48 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r.Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej /Dz.U. z 2001r. Nr 46,poz.499 z późn.zm./

Zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuje składy Obwodowych Komisji Wyborczych stanowiących załączniki od nr 1 do nr 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.