artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 84/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.08.2007r

Zarządzenie Nr 84/2007
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 30 sierpnia 2007r.

 

w sprawie zastępstwa Dyrektora Zespołu Szkół w Witkowicach

 

Na podstawie art. 39 ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami/

wyznaczam

Panią mgr Dorotę Śliwakowską

na Zastępcę Dyrektora Zespołu Szkół w Witkowicach na czas nieobecności Dyrektora
z powodu urlopu dla poratowania zdrowia w okresie od dnia 1 września 2007r.
do dnia 31 sierpnia 2008r.