artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 81/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.08.2007r

Zarządzenie Nr 81/2007
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 28 sierpnia 2007r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I. półrocze 2007r oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2007r.

Na podstawie art. 197 pkt.1 i art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr 59/VII/99 z dnia 30.09.1999r. w sprawie zakresu i informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze.

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia 2007r.:

1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r. zał. Nr 1

2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2007r. – zał. Nr 2

3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2007r. instytucji kultury – Bibliotek – zał. Nr 3

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Załącznik nr 350 KB
Załącznik nr 1187 KB