artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 78/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 01.08.2007r

Zarządzenie Nr 78/2007
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 01.08.2007r.

w sprawie: zmian w planie i układzie wykonawczymbudżetu Gminy Kłomnice na 2007r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr15/III/06 z dnia 29.12.2006r. w sprawie budżetu Gminy Kłomnice na 2007r. orazna podstawie art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca2005r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2140 z 2005r.) zarządza się, co następuje:

§1

Na podstawie otrzymanych pism z Śląskiego UrzęduWojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu:

- Nr FB.I.3011 –427/3/07 z dnia 26.07.2007r. w spawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonejna wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej wkwocie 2 325 000,- zł,

- Nr FB.I.3011 –427/7/07 z dnia 31.07.2007r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej dlaposzkodowanych w wyniku trąby powietrznej i gradobicia w kwocie 26 300,-zł,

jak również na podstawie bieżącej analizy wykonania budżetu dokonujęzmian w budżecie jak w załączniku nr 1,

załącznik nr 2 dotyczy zmian w układzie wykonawczym budżetu.

Zmiany ogółem przedstawiają sięnastępująco:

- zwiększeniadochodów 2 351 300,-

- zwiększeniawydatków 2 351 300,-

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Załącznik nr 246 KB
Załącznik nr 134 KB