artykuł nr 1

Zarządzenie nr 100/2005 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.09.2005r.

Zarządzenie Nr 100/05
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 30.09.2005 r.

w sprawie: zmian w planie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2005 r.

 

 Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 191/XXI/05 z dnia 01.02.2005 r. w sprawie budżetu Gminy Kłomnice na 2005 r. oraz na podstawie art. 89 ust. 2 i art.128 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r.) zarządza się co następuje:

§ 1

 

 W związku z otrzymanymi pismami z KBW Delegatura w Częstochowie:

-        Nr DCZ 0301/18/2005 z dnia 12.08.05 w sprawie przyznania dotacji na obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych w kwocie 2.475,- zł,

-        Nr DCZ 0301/20/2005 z dnia 22.08.05 w sprawie przyznania dotacji na wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem Wyborów Parlamentarnych w kwocie 6.592,- zł,

-        Nr DCZ 0301/23/2005 z dnia 29.08.05 r. w sprawie przyznania dotacji na wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem Wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w kwocie 6.592,- zł,

-        Nr DCZ 0301/26/2005 z dnia 7 września 2005 r. w sprawie przyznania dotacji na obsługę informatyczną OKW w I turze wyborów Prezydenta w kwocie 1431,- zł,

-        Nr DCZ 3101/31/2005 z dnia 21 września 2005 r. w sprawie przyznania dotacji na wypłatę diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych do Sejmu i Senatu w kwocie 12.240,- zł,

-        Nr DCZ 3101/33/2005 z dnia 30.09.2005 r. w sprawie przyznania dotacji na wypłatę diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w I turze wyborów Prezydenta RP w kwocie 10.800,-zł

oraz pismem ŚUW Wydziału Finansów i Budżetu Nr FB.I.3011–415/05 z dnia 21.09.05 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej w kwocie 18.844,- zł, jak również w wyniku bieżącej analizy wykonania budżetu dokonuję zmian w planie budżetu jak w załączniku Nr 1.

 Zmiany ogółem przedstawiają się następująco:

-        zmniejszenia dochodów,          660,-

-        zmniejszenia wydatków           660,-.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Załącznik181 KB