artykuł nr 1

Zarządzenie nr 52/2005 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 06.07.2005r.

Zarządzenie Nr 52/05
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 06.07.05 r.

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2005 r.

§1

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 191/XXI/05 z dnia 01.02.05 r. w sprawie budżetu Gminy Kłomnice na 2005 r. na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) oraz w związku z podjętą Uchwałą Rady Gminy Nr 239/XXV/05 z dnia 05.07.2005 r. w sprawie zmian w budżecie dokonuje się zmian w układzie wykonawczym jak w załączniku Nr 1.

Zmiany ogółem przedstawiają się następująco:

-zwiększenie dochodów        30.000,--zwiększenie wydatków        30.000,-

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania